Телефон : (+359) 888 847 611

ИЗБОР НА ПЛАСТИЧЕН ХИРУРГ

Как да изберете пластичен хирург ?

Това е един не лесен въпрос, на който ще Ви дадем отговор. Тук става въпрос за Вашата безопасност. Много лекари биха отишли на курс за уикенда, за да посетят някой семинар на пластичните хирурзи, но по този начин не се става пластичен хирург. Медицинското обучение е основен индикатор за квалификацията на хирурга. Операциите по увеличаването на гърдите и абдоминопластиката засягат  големи области от тялото и за това е много важно да бъдат правени от квалифициран хирург.

Операциите на лицето включват разрези в много финни и деликатни области, в които не трябва да има дори минимален компромис, защото това е Вашето лице.

Членството на лекаря в определена асоциация е индикатор, че тази група от професионалисти признават неговите способности. За обикновения пациент е много лесно някой лекар да създаде впечатление, че е пластичен хирург, защото всеки лекар познава медицината добре, но това не е гаранция, че е пластичен хирург. Д-р Заякова има специалност обща хирургия и допълнителна такава, по пластична хирургия, това гарантира Вашия добър избор.

Популярността на пластичната хирургия се увеличава постоянно, а с това и желанието на много лекари да станат пластични хирурзи нараства. За щастие на пациентите, това не става толкова лесно, защото изисква продължително обучение и дълъг опит. В днешно време, когато да изглеждате добре, е важно за професионалния имидж, все повече и повече хора се обръщат към пластичната хирургия.

Най-важното нещо при избора на пластичен хирург е да сте сигурни, че лекарят е с призната специалност “пластична хирургия”.  Най-лесният начин да проверите дали някой лекар е лицензиран, е да отидете на www.bulapras.org. Бъдете сигурни, че сте проверили каква е признатата им специалност.

Пластичният хирург трябва да може да отговори на Вашите въпроси и да изглежда уверен в това, да Ви информира за всички възможни рискове и усложнения.

Кабинет по пластична хирургия

Трябва ли да се притеснявам за това, къде се извършва операцията: в „медицински център” или „болница”?

Много хора предпочитат техния пластичен хирург да извършва операцията в частния си медицински център. Причините могат да бъдат няколко. Медицинските центрове предоставят много добри оперативни условия, от които се нуждае всеки един пациент. В повечето случаи, медицинските центрове предоставят дискретна обстановка и изключително внимание към пациента. Медицинските центрове се контролират от множество държавни органи, които дават окончателното разрешение, в тях да бъдат извършвани определен набор от операции. Въпреки това, винаги трябва да питате лекаря, дали той е работил или работи и в болнични условия, което може да бъде индикатор за неговия професионализъм.

Медицински център “Камий” притежава всички лицензи и разрешителни за извършване на пластични операции.

Д-р Заякова е със специалност “Обща хирургия” и “Пластична хирургия”, така че тя има правото и квалификацията, а така също и дългогодишния опит да извършва всички процедури в клиниката.

Оборудването, персоналът, процедурите и поддръжката редовно се проверяват и поддържат от фирми за медицинска апаратура (съгласно стандартите за лечебни заведения).

Всички общи упойки и наблюдението на пациентите са осигурени от анестезиолог.

Всички пред и следхирургични грижи се предоставят от квалифицирана медицинска сестра.

Грижата през нощта е осигурена от правоспособна сестра.

Д-р Заякова като пластичен и реконструктивен хирург е проверена и акредитирана от BULAPRAS и международни асоциации.